Uprzejmie informujemy iż w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO firma  Tropic spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Klienci online mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; uzyskania wyczerpującej informacji dot.: występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; ewentualnym źródle pozyskania danych; udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. Dostęp do danych osobowych klientów sklepu będą miały następujące firmy świadczące usługi dla firmy Tropic : DPD Polska Sp. z o.o., DHL Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A. w celu realizacji wysyłek.

Państwa Dane osobowe nie są i nie będą także przekazywane podmiotom trzecim. służą jedynie do realizacji zamówień oraz kontaktu handlowego ze strony firmy Tropic.


Do góry