komunikaty i ogłoszenia

Jarosław Popkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TROPIC Jarosław Popkowski w Gdyni informuje, iż wprowadzone do obrotu zabawki – koło do pływania WATERMELON (arbuz) 120 mm, Item no. Y6521, kod EAN 5907714487668, oznaczenie producenta XL-11-5, kod EAN 698418601159 oraz koło do pływania DONUT 9pączek) 120 mm, Item no Y6496, kod EAN 5907714487736, oznaczenie producenta XL-10-5, kod EAN 6986411056, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej tj.  ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilościach przekraczających dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

data: 2020-06-18 15:01:16 dodał: administrator

Jarosław Popkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TROPIC Jarosław Popkowski w Gdyni informuje, iż wprowadzone do obrotu zabawki – zabawka Item no TC35904, kod EAN 5902135839874 i lalka Item no TC55530 kod EAN 5907714492372 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na obecność w zabawkach (duża kaczka; głowa lalki ) ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ponadto, na wyrobach  zamieszczono ostrzeżenia sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawek.

Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

data: 2020-06-18 14:34:09 dodał: administrator

Jarosław Popkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TROPIC Jarosław Popkowski w Gdyni informuje, iż wprowadzone do obrotu zabawki – lalka Item no SE274164 kod EAN 5907714486432 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej tj.  ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu dizononylu (DINP) w ilościach przekraczających dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

data: 2020-06-18 14:32:59 dodał: administrator

Jarosław Popkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TROPIC Jarosław Popkowski w Gdyni informuje, iż wprowadzone do obrotu zabawki – lalka Item no SE274163 kod EAN 5907714486425 i piłka WZÓR TC30492 kod EAN 5907714422058 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na obecność w zabawkach (głowa lalki; ustnik piłki ) ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP), w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ponadto, na lalce Item no SE274163 kod EAN 5907714486425 zamieszczono ostrzeżenia sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem tej zabawki.

Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

data: 2020-06-18 14:32:25 dodał: administrator

Jarosław Popkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Popkowski TROPIC w Gdyni informuje, iż wprowadzone do obrotu zabawki - zabawka Item No: TC35904, kod EAN 5902135839874 i lalka Item No: TC55530 kod EAN 5907714492372 nie spełnia wymagań określonych w rosporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) oraz ftalanu diizononylu (DINP) w ilościach przekraczających dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

data: 2020-05-18 14:43:59 dodał: administrator
Do góry